Det danske SPF-system er et sundhedssystem, der vha. stramme regler for smittebeskyttelse, giver en status for en svinebesætnings sundhed. De danske besætninger, der er med i ordningen, får regelmæssige besøg af SPF-SUND eller besætningsdyrlægen. (Landbrug & Fødevarer, 2022) Miljøfluens produktion af gyllefluer og snyltehvepse er godkendt til brug i danske SPF-stalde og det betyder, at der tages særlige forholdsregler for at undgå smittespredning, når insekterne produceres.

Hvad står SPF for?

SPF står for “Specific Pathogen Free” og kan oversættes med “Fri for specifikke smittestoffer“. Når man som producent af grise, opnår SPF-sundhedsstatus betyder det, at besætningen ved undersøgelsestidspunktet er dokumenteret fri for en række sygdomme, som kan forårsage store tab af grise. De sygdomme, der er fokus på er:

 • Mycoplasma lungesyge
 • Ap-lungesyge
 • PRRS
 • Svinedysenteri
 • Nysesyge
 • Skab
 • Lus

I Danmark er der ca. 3100 svinebesætninger, der har SPF-status. (SPF-Sund, 2022) De inddeles i henholdsvis en rød og blå kategori.

De røde SPF-besætninger er avls- og opformeringsbesætninger. De er de mest sundhedsmæssigt bedst overvågede besætninger i Danmark.

Blå SPF-besætninger, der omfatter produktion af alm. slagtesvin og smågrise, overvåges efter samme regelsæt, men undersøges mindre intensivt end de røde. (Landbrug & Fødevarer, 2022)

Miljøfluens SPF-forholdregler

Miljøfluens produktion af gyllefluer og snyltehvepse er godkendt til brug i alle SPF-stalde. Produktionsfaciliteterne besøges årligt af en SPF-Sunds dyrlæge, der gennemgår virksomhedens produktionsbygninger, lagerfaciliteter samt procedurer for smittebegrænsning.

Miljøfluens procedure for SPF-smittebegrænsning

 • Der findes ikke grisebesætninger i en radius af 1000 meter af Miljøfluens produktionsbygninger
 • Produktionen af nyttedyr foregår i et lukket system. Indsugning er beskyttet af et fintmasket fluenet og det samme er udsugning
 • Vinduer i produktionsbygningen åbnes aldrig og der er udelukkende adgang til bygningen via et forrum
 • Produktionsbygningens forrum er inddelt i uren/ren zone, hvor medarbejdere vasker hænder og skifter overtøj. Herudover sættes ude-fodtøj i uren zone og og inde-fodtøj tages på i ren zone
 • Hver dag desinficeres gulvet i forrummet
 • Miljøfluens medarbejdere, der har har sin daglige gang i produktionsfaciliteterne, må ikke eje, besøge eller på anden måde have noget med grise at gøre
 • Det er kun faste produktionsmedarbejdere, der har adgang til produktionsfaciliteterne – med undtagelse af eventuelle håndværkere og dyrlæge fra SPF-Sund.
 • Håndværkere, der undtagelsesvis skal besøge Miljøfluens produktionsfaciliteter, får overtræksfodtøj på og må ikke have været i kontakt med grise indenfor 48 timer før besøget
 • Alt produktions-materiale, emballage m.m., der bruges til opformerings af gyllefluer og snyltehvepse, står i aflukket lagerrum i mindst 48 timer, før det bringes ind i Miljøfluens produktionsfaciliteter
 • Alle træspåner, der anvendes som beskyttelses-materiale i gyllefluernes poser og snyltehvepsenes beholdere, købes udelukkende hos SPF-Sund godkendte leverandører
 • Katte, hunde og fugle er hindret adgang til produktionen
 • Rotte- og musesikring foretages af et professionelt skadedyrsfirma

Referencer

Landbrug & Fødevarer (2022) SPF-Sund sørger for at enestående sundhedssystem. Landbrug & Fødevarer Gris.

SPF-Sund (2022) SPF-Sund. Landbrug & Fødevarer